BuroCactus: Jouw “prikkel” naar meer klantgerichtheid en daarmee groei van je organisatie!

Herken je dit?

 • Hoe kunnen we ons (blijven) onderscheiden ten opzichte van de concurrentie? Ik wil niet de V&D van mijn branche worden.

 • Ik geloof dat de sleutel van ons bestaansrecht klantgerichtheid is. Daarmee maken we het verschil. Om hier goed invulling aan te geven, moet ik wel weten waar mijn klanten behoefte aan hebben en hoe wij hierop in kunnen spelen. Maar hoe?

 • We doen al best veel op het gebied van klantgerichtheid. Maar het zijn te veel losse activiteiten. Hoe zorgen we voor samenhang zodat het echt voelbaar effect heeft?

 • We weten al veel over onze klanten. We willen de klantbeleving verbeteren. Maar we blijven hangen en gaan niet echt tot actie over. We hebben iemand nodig die het vuur aansteekt. De tijd is rijp.

 • De klant en zijn beleving is niet alleen onderwerp van de directie of sales. Het is van iedereen binnen de organisatie. Hoe stimuleren wij het denken en werken vanuit klantbelang onder onze medewerkers? Hoe krijgen we ze mee?

 • Hoe kunnen we onze medewerkers op een leuke manier laten nadenken over wat zij zélf kunnen doen om het beter te doen voor de klant?

 • We kunnen niet alles tegelijk. Maar we moeten wel van start; in kleine stapjes. Waar beginnen we?

Wat BuroCactus voor jou kan betekenen

Prikkelen | Activeren → Beweging

 • Veel organisaties zien de noodzaak om de organisatie klantgericht in te richten. Echter, veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze dit kunnen realiseren. Ten eerste omdat ze vaak opgeslokt worden door de waan van de dag. Ten tweede omdat ze soms niet goed weten waar ze moeten beginnen.

 • Wij zorgen ervoor dat jouw organisatie, stap voor stap, in beweging komt. Met als doel een onderscheidende klantbeleving. De klant centraal in het denken én doen van heel de organisatie. Met als resultaat: enthousiaste medewerkers die zorgen voor enthousiaste klanten én daarmee een succesvolle onderneming!

 • Wij activeren waardoor jij zelfstandig en gefocust (verder) aan de slag kunt.

 • Dat doen wij op twee manieren: Prikkelen en Activeren